Historia marki Benecol®

1988 Profesor Tatu Miettinen (Uniwersytet w Helsinkach) zasugerował firmie Raisio pomysł opracowania opartych na tłuszczu produktów spożywczych z dodatkiem steroli lub stanoli roślinnych.

1989 Cel został ustalony jako opracowanie opartego na tłuszczu produktu spożywczego zawierającego skuteczną dawkę dobową rozpuszczonych w tłuszczach wolnych steroli lub stanoli roślinnych. Do projektu przyłączyła się firma Kaukas Ltd, krajowy producent steroli opartych
na oleju talowym.

Koncepcja zastosowania zestryfikowanych stanoli roślinnych w produktach spożywczych w celu skutecznego zredukowania poziomu cholesterolu była rozwijana w oparciu o wyniki prowadzonych przez firmę Raisio eksperymentach na skalę laboratoryjną, w których stosowano sterole rozpuszczone w oleju rzepakowym. Dzięki posiadanemu know‑how w dziedzinie technologii przetwarzania tłuszczów, firma Raisio opracowała wydajną metodę estryfikacji steroli i stanoli roślinnych, umożliwiającą ich zastosowanie w produktach spożywczych.

1990 Badano polegające na obniżaniu poziomu cholesterolu działanie niskich dawek dobowych (ok. 1 g) wolnych steroli i stanoli roślinnych oraz zestryfikowanych stanoli roślinnych. Ze względu na ograniczoną rozpuszczalność wolnych steroli i stanoli w oleju rzepakowym, jako produkt spożywczy wybrano majonez zawierający 65% tłuszczów. Zestryfikowane stanole roślinne stosowane w ramach diety bogatej w olej rzepakowy skutecznie redukowały poziom cholesterolu całkowitego i LDL w surowicy. Głównym przedmiotem zainteresowania było działanie kliniczne estru stanolu.

1991 Firma Raisio złożyła wniosek patentowy dotyczący metody wytwarzania estru stanolu roślinnego oraz jego działania polegającego na obniżaniu poziomu cholesterolu.

1991-1994 Działanie stanolu roślinnego polegające na obniżaniu poziomu cholesterolu było weryfikowane w dodatkowych badaniach klinicznych majonezu i produktów typu margaryny
do smarowania pieczywa, zawierających ester stanolu. Wciąż jednak brakowało dowodów
na utrzymujące się, długotrwałe działanie polegające na obniżeniu stężenia cholesterolu. Dlatego też przeprowadzono  12‑miesięczne badanie kliniczne wykorzystując margarynę
z dodatkiem estru stanolu, w ramach znanego w wielu krajach badania North Karelia Project.

1995 Wyniki badania North Karelia Stanol Study zostały opublikowane w New England Journal of Medicine 16 listopada 1995 r. . Tego samego dnia wyniki badania zostały przedstawione
na konferencji prasowej w Helsinkach, równocześnie z wprowadzeniem na rynek margaryny Benecol®. Rozpoczęła się historia marki Benecol®.

1997 Podpisano pierwszą międzynarodową umowę handlową.

1999 Ester stanolu roślinnego uzyskał w USA status substancji ogólnie uznawanej za bezpieczną (Generally Recognized As Safe – GRAS). Wprowadzenie marki Benecol® przez firmę McNeil
na rynek angielski, USA, belgijski, holenderski i irlandzki. Wprowadzenie nowych produktów spożywczych pod nazwą Benecol® w różnych krajach Europy, takich jak produktów
do smarowania pieczywa typu ser topiony oraz jogurtów.

2002 Margaryna Benecol® zostaje wprowadzona na rynek polski.

2019 Mija 17 lat od wprowadzenia na rynek polski marki Benecol®. Działanie produktów Benecol® zostało potwierdzone w ponad 80 badaniach klinicznych.  Estry stanoli roślinnych mogą być dodawane do różnych produktów spożywczych bez zmiany ich smaku i struktury. Obecnie na rynku polskim dostępne są margaryny i tłuszcze do smarowania o obniżonej zawartości tłuszczu.