Benecol® : mechanizm działania

Stanole roślinne zawarte w produktach Benecol® mają budowę chemiczną zbliżoną do budowy cząsteczek cholesterolu. Stanole zastępują cząsteczki cholesterolu w micelach, dzięki czemu znacząco mniej cholesterolu zostaje wchłonięte do jelita cienkiego, a większa część cholesterolu zostaje niewchłonięta i wydalona wraz z wiążącymi go stanolami roślinnymi.

Estry stanoli roślinnych blokują wchłanianie do krwiobiegu dwóch rodzajów cholesterolu:

  • Cholesterolu spożywanego z żywnością (egzogennego)
  • Cholesterolu wytwarzanego w wątrobie w procesie biosyntezy (endogennego)

Pula cholesterolu w jelicie cienkim w blisko 70% pochodzi z syntezy wątrobowej, a w około
30% z przyjętego pokarmu. Jeśli w jadłospisie nie znajdują się produkty Benecol® z zawartością stanoli roślinnych to połowa całej puli cholesterolu jest wchłaniania do krwiobiegu, a druga połowa jest wydalana z organizmu.

Przy codziennym spożywaniu stanoli roślinnych w zalecanej dziennej dawce 2 gramów
aż 80% cholesterolu z całej puli w przewodzie pokarmowym wiąże się z cząsteczkami stanoli roślinnych i zostaje wydalone z organizmu, a tylko 20% zostaje wchłonięte do krwiobiegu.