Badania naukowe i referencje

1. Efektywność stanoli roślinnych została potwierdzona w badaniach. Listę referencyjną mogą Państwo zobaczyć tutaj.

2. Stosowanie stanoli roślinnych jest uwzględnione  w zaleceniach i standardach postępowania:

3.  Oświadczenia zdrowotne

Działanie stanoli roślinnych zostało potwierdzone przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności EFSA (European Food Safety Authority), który opiniuje i zatwierdza oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności.

Oświadczenie zdrowotne dla stanoli roślinnych:

„Udowodniono, że estry stanoli roślinnych obniżają stężenie cholesterolu. Wysokie stężenie cholesterolu jest czynnikiem ryzyka rozwoju choroby wieńcowej serca. Dzienne spożycie
1,5–2,4 g stanoli roślinnych obniża poziom cholesterolu o 7–10% w 2 do 3 tygodni.”